Grondverbetering terreinen

Grondverbetering terreinen

Grondverbetering van een terrein of een perceel grasland voeren wij uit, volledig naar wens van de klant.

Denk hierbij aan (diep)ploegen, kilveren, egaliseren, evt. draineren, rollen en opnieuw inzaaien.

Alle verbeteringswerkzaamheden worden uitgevoerd in nauw overleg met de klant zodat eventueel op eigen initiatief ook werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden.