Bouwrijp maken van terreinen

Bouwrijp maken van terreinen

Wilgenburg B.V. werkt voor veel bouwbedrijven in de omgeving, zowel in de burgerlijke als de utiliteitsbouw.

Er kan pas gestart worden met de bouw wanneer de bouwgrond draagkrachtig genoeg is en wanneer basis is gelegd voor de ondergrondse infrastructuur. Zo zal de bouwgrond in sommige gebieden voorbelast moeten worden of moet de bouwgrond geëgaliseerd worden. Daarnaast is het belangrijk dat het rioleringssysteem is aangelegd en de kabel- en leidingstroken zijn aangebracht. Als grond-, weg-, en waterbouwbedrijf heeft Wilgenburg B.V. een ruime ervaring met het bouwrijp maken van kavels. Volgens een duidelijke planning worden de diverse werkzaamheden uitgevoerd zodat er op tijd gestart kan worden met de bouw van de woningen, kantoren, stallen of andere objecten.

Woonrijp maken

Wanneer de kavels bebouwd zijn, dan is het belangrijk dat de openbare delen van het terrein klaargemaakt worden voor uiteindelijk gebruik. Wilgenburg B.V. ondersteunt veel opdrachtgevers bij het bouwrijp maken van een bouwproject. Hierbij kunnen we onder ander de volgende werkzaamheden uitvoeren:

  • Bestrating aanbrengen
  • Afwateringssystemen realiseren
  • Groenvoorzieningen inrichten

Omdat alle expertise voor deze werkzaamheden in eigen huis aanwezig is bent u niet afhankelijk van derde partijen. De planning voor zowel bouw- als woonrijp maken kan goed op elkaar afgestemd worden zodat hiermee ook een kostenbesparing te behalen is.